Showing posts with label national heroes day. Show all posts
Showing posts with label national heroes day. Show all posts

Tuesday, November 29, 2011

ANDRES BONIFACIO: Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Source: Unknown/Facebook
Nov. 30, 2011- It's a National Holiday as we remember the birth of Philippine hero Andres Bonifacio. He was a Filipino nationalist and revolutionary. He was a founder of, and later the supreme leader of, the Katipunan movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule and started the Philippine Revolution.

He is considered a de facto national hero of the Philippines. Bonifacio is also considered by some Filipino historians to be the first president of the Philippines, but he is not officially recognized as such. However, most Filipinos believed that Bonifacio is their national hero.

Bravery is an act of courage to fight for something you believe is right.

FAMOUS LINE: "Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga wala..."

Click here to read: The mystery of Bonifacio’s bones
Bonifacio's poem:

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa (Love for Birthland*)
Andres Bonifacio

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya (which love could be greater)
Sa pagkadalisay at pagkadakila (in purity and majesty)
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa (like the love to the birthland)
Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala. (Which love? Nothing else, nothing)

Walang mahalagang hindi inihandog (Nothing worthy cannot be presented)
Ng may pusong wagas sa bayang nagkupkop. (with an everlasting love for the country that cared)
Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod: (Blood, wealth, reason, sacrifice and fatigue)
Buhay ma’y abuting magkalagot-lagot (Even life may become too difficult)

Ang nakaraang panahon ng aliw (The past season of fun)
Ang inaasahang araw na darating (the hope that tomorrow brings)
Ng pagkatimawa ng mga alipin (the poorness of the slaves)
Liban pa sa bayan saan tatanghalin? (Other than this country, where else could they be honored?)
Sa aba ng abang mawalay sa bayan (The fear, the fear of losing the country)
Gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay (Even if its memory is coupled with sadness)

Walang alaalang inaasam-asam (No other memory is ever hoped for)
Kundi ang makita lupang tinubuan. (than to see the land where we grow up with)

Kayong nalagasan ng bunga’t bulaklak (You who lost fruits and flowers)
Kahoy niyaring buhay na nilanta’t sukat (Wood stripped off of life and withered)
Ng bala-balaki’t makapal na hirap (with different fors of hardships)
Muling manariwa’t sa baya’y lumiyag (live once again and stand for the country)

Ipakahandog-handog ang buong pag-ibig (Offer your whole love)
Hanggang sa may dugo’y ubusing itigis (Until blood runs dry)
Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit (If in defending, life is the price)
Ito’y kapalaran at tunay na langit (This is fate and true heaven)

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
Aling pag-ibig pa wala na nga wala
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala

Source: http://ederic.tinig.com/pag-ibig-sa-tinubuang-lupa/